top of page

לכבוד: מנהל\ת בית הספר

הנדון: הצעה להשתלמות בית ספרית


 

ברצוני להציע עבורך השתלמות בית ספרית למורים ואנשי הצוות בבית הספר. השתלמות זו ממוקדת על הפעילות והלמידה בפועל בכיתה.

מצרפת סילבוס מלא של תוכן הסדנה ואופייה, אני מזמינה אתכם לבחון את הנושאים ולהזמין את הסדנה, אוכל כמובן לבצע אי אילו שינויים שיתאימו לכם. 

למדתי תואר ראשון בחינוך והוראה במכללת ליפשיץ ותואר שני דומה במכללת אפרתה. בנוסף, הוכשרתי לטיפול מקצועי מודעות אישית מטעם משרד החינוך במכללת אמונה. 

לימדתי וחינכתי  בכיתות תיכון וחט"ב כמעט ארבעה עשורים. טיפלתי והנחתי סדנאות בתחומי ההורות, הזוגיות, המודעות האישית וההוראה למעלה מעשרים שנה. 


 

בברכה,

לאה ויגדרוביץ

 

bottom of page