top of page

סדנת הוראה - סילבוס

 

סדנת ההוראה של לאה ויגדרוביץ נועדה ליצור דינמיקה בריאה ואפקטיבית יותר בין המורה לתלמידה, הסדנה תעניק כלים וטכניקות מעשיות שיעזרו למורה ולמחנכת ליצור שיתוף פעולה מפרה מצד התלמידות ולמגר בעיות משמעת.

 

הגישה של לאה מבוססת על משנתו של הפסיכולוג אלפרד אדלר עם התאמות לרוח הזמן והיהדות בגישת בילה שפר ויעל אליצור. לאה עסקה בהוראה כמעט ארבעה עשורים והסדנה שלה נובעת מניסיון רב השזור במחשבה היהודית ובתפיסות פסיכולוגיות מתקדמות.


 

מה נלמד ב-12 מפגשי הסדנה?

 1. סמכות

 • הגדרת המושג

 • השינוי שחל בסמכות המורה

 • סמכות חיובית ושלילית

 

1. נפש האדם

 • תורשה, סביבה או בחירה?

 • עבר או עתיד; סיבה או מטרה?

 • המטרה האנושית הבסיסית אצל הילד

 

2. דינמיקה

 • מהי הדינמיקה הנכונה בין מורה לתלמידה?

 • דינמיקות שליליות נפוצות

 • טכניקות להפוך דינמיקה שלילית לחיובית

3. אמון

 • הגדרת המושג

 • חיוניות האמון בכיתה

 • טכניקות ליצירת אמון ושמירתו

 

4. אחריות

 • התפיסה השגויה מאחורי הפינוק

 • האצלת סמכות כהכנה לחיים בוגרים

 • היחס בין האמון לאחריות

 

5. שכר ועונש

 • ההבדל בין עונש לתוצאה טבעית

 • השפעת כל אחד  מהם על הילד

 • טכניקות ליצירת תוצאתיות

 

6. הורים

 • הדינמיקה בין הורים למורים

 • האחריות של הילד

 • מערכת היחסים הבריאה

 

7. לקויות למידה

 • היחס הנכון ללקות למידה

 • שיטת "אבחון בעין טובה"

 • שילוב בכיתה הרגילה

 

8. הכיתה

 • הבנת מערך הכוחות והתפקידים

 • השפעה על המערך הכיתתי

 • גיבוש הכיתה ויתרונותיו

 

9. מיקוד שליטה פנימי

 • הגדרת המושג וחשיבותו

 • זיהוי תלמיד במיקוד שליטה חיצוני

 • טכניקות ליצירת מיקוד שליטה פנימי

10. יישום

 • העלאת בעיות מהמשתתפים ויישום העקרונות שנלמדו

 

יישום וסיכום

 • העלאת התובנות שנלמדו בסדנה

פרטים טכניים:

 • אורך מפגש - שעה חצי

 • מבנה המפגש - תיאוריה ויישום

 • הסדנה כולה תימסר ברוח היהדות ובהתאם לצרכים של החינוך החרדי

 

מטלת ההשתלמות:

 1. תיאור בעיה עם תלמיד או בכיתה

 2. הכלי הרלוונטי לבעייה שנלמדו בסדנה

 3. איך להשתמש בכלים לפתרון הבעיה 

 4. תוצאות השימוש בשיטה

 

מקורות:

יסודות הפסיכולוגיה האדלריאנית, פרופ' ר' דרייקורס, תרגום: אילון בבלי

סוד הסיפור המנצח, בעקבות סיפורי הצלחה, ד"ר שרית ברזילאי, הוצאת ש.זק ירושלים

ילדים האתגר,  פרופ' ר' דרייקורס, תרגום: אילון בבלי

הסמכות ההורית, פרופ' חיים עומר, הוצאת מודן

הסמכות החדשה במשפחה, בבית הספר ובקהילה, פרופ' חיים עומר, הוצאת מודן

 

bottom of page