top of page

הסדנה הייתה הרבה מעבר לחינוך ילדים.

היא העניקה לי המון מודעות עצמית, כישורי חיים 

ופיתוח יכולות שמועילות לשיפור כל מערכות היחסים...

אלפי תודות לך לאה ויגדרוביץ, נהנתי מכל רגע!

שושי כהן  052-3114838 

לקוחות מספרים

bottom of page