top of page

מודעות אישית

מתקשים במיקוד הקריירה והתמדה במקום העבודה? מסתבכים להגדיר מיהו בן הזוג עבורכם? מרגישים אשמה על העדר מיצוי עצמי? מודעות אישית נולדה עבורכם! אז מהי מודעות אישית ולמה היא יכולה להועיל לכם כל כך?

בני אדם ופסיכולוגים גדולים כאחד שואלים מהו האדם ומאילו חומרים הוא מורכב, מה גורם לו להיות מי שהוא או מי שהוא לא. התשובות לשאלה הזו יאפשרו לנו להבין את עצמנו ואת זולתנו ואפילו לחולל בנו ובהם שינויים שיטיבו את חיינו. הבעיה היא שככל שמנסים לענות מגלים שהתשובה עמוקה ומסובכת, ואכן לכל אדם כמעט יש תפיסה משלו על מיהו האדם ומהם מטרותיו. אפילו הפסיכולוגים הגדולים לא הגיעו לתשובה אחת בעניין. 

 

אבל נראה שמכל התפיסות ואסכולות הפסיכולוגיה השונות מתבלט אלפרד אדלר, תלמידו של פרויד, בכך שהוא מאפשר לנו להוביל תהליכים בתוך חיינו כדי לשפר אותם ולהוביל למטרות הרצויות לנו ביותר. אנסה כאן להסביר על רגל אחת מה הרעיון הכללי שלו, אציין שאדלר חי לפני עשרות רבות של שנים ולכן התאמתי אותו לרוח הזמן שלנו ולרוח התפיסה היהודית על פי תפיסתה של בילה שפר.

 

כדי לעשות זאת קל, אציג היבט אחד בתפיסתו של אדלר, שהוא לדעתי המרכזי והחשוב ביותר. יש כאלה הרואים את האדם כתוצר של התורשה הגנטית שלו, מבחינתם ההרכב הגופני ביולוגי שאיתו נולד האדם הוא הגורם המשפיע ביותר על אישיותו. יש אחרים הרואים את האדם דווקא כתוצר של הסביבה והחברה בה הוא גדל, לדעתם ההשפעה הסביבתית חזקה יותר מהתורשה. 

 

אבל אצל אדלר נכנס מרכיב נוסף שהוא מרכזי וחשוב עוד יותר מהשניים הקודמים. לפי אדלר האדם מציב לעצמו מטרות, חלקם או אפילו רובם לא מודעות, ועל פיהם הוא עושה בחירות שיעזרו לו להגיע אליהם. כלומר, האדם הוא תוצר של המטרה שלו והבחירות שלו במשך חייו. לכן הוא יכול לגבש ולנסח מחדש את המטרה שלו ולהוביל אליה את חייו.

 

אנחנו חושבים לרוב שיש בתוכנו המון כוחות מנוגדים הנאבקים זה בזה ואין בנו מטרה אחת, אבל זה רק מכיוון שאנו לא מודעים למטרה האמיתית שהצבנו לעצמנו או אפילו ממשים את המטרה הזו דרך ניגוד בין שני כוחות. המטרה שלנו בסדנאות ובייעוץ הזוגי היא לגלות את המטרות והבחירות מתוך תת המודע שלנו. מטרות ובחירות אלה משפיעים על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עם הסביבה שלנו, עם בן הזוג, או אפילו עם התלמידים - ובכך לנהל אותם לעבר המטרה שאנו באמת מעוניינים בה. 

 

אני מזמינה אתכם להצטרף לסדנאות או לבוא לייעוץ אישי, לעבור מסע פנימי לגילוי המטרות והבחירות החבויות שעשינו והגדרתם מחדש באופן שישפר את חיינו.

 

bottom of page